Co děláme

Účelem spolku je pořádání a organizace dobročinných aukcí a adopcí rukodělných (hand-made) výrobků pro pomoc postiženým a vážně nemocným dětem a jejich rodinám

Účel spolku bude naplňován prostřednictvím:

  • aukcí/adopcí tvůrci věnovaných rukodělných (hand-made) výrobků, které budou probíhat na sociální síti Facebook, na portále Modrý koník a na vlastních webových stránkách spolku či webových stránkách speciálně vytvořených pro daný účel
  • výtěžky z aukcí/adopcí budou shromažďovány na kontech veřejných sbírek určených pro konkrétní osobu/dítě a konkrétní účel
  • veřejné sbírky a jejich konta budou zřizovány spolkem

Spolek byl založen 29. ledna 2015 shodou zakladatelů na stanovách spolku a vznikl zápisem ve veřejném restříku Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 20373 dne 11. března 2015.